Velká rodinná hra 

sobota 23. 3. 2019


Kbely a blízké okolí


Mamko, taťko, babi, dědo, bráško, sestřičko, kamarádi... pojďme hrou poznat naše okolí.

NAUČNÁ DOBRODRUŽNÁ HRA PRO JEDNOTLIVCE I CELOU RODINU NEBO SKUPINU

Každý jednotlivec nebo tým dostane mapu se zakreslenými body, kde na Vás budou čekat úkoly vztahující se k tomu danému místu. Úkoly budou různého typu a měl by je zvládnout každý. Nejlepší je pracovat v týmu, kdy víc hlav, víc ví. Navštívíte místa známá i neznámá a rozšíříte tak své obzory. Celkem bude na mapě 30 zakreslených kontrol. Ty budou mít podle náročnosti úkolu nebo vzdálenosti vždy jinou hodnotu. Mezi body se lze pohybovat pěšky, na kole, koloběžce, odstrkovadle, odrážedle, v kočárku, vozíku a veřejnou dopravou (bus a vlak). Naopak jsou zakázaná osobní vozidla a motorky. Počet navštívených bodů je na každém. Někomu bude stačit pár kontrol v blízkém okolí startu. Jiný se vydá do míst vzdálenějších, kde třeba ještě nebyl.


Termín hry: sobota 23. 3. 2019 v čase 9:00 - 17:00 hod.

Pořadatel: RS SPORT

Registrace: od 9:00 hod., Centrální park Kbely - amfiteatr (50.1331214N, 14.5532447E), do místa pěšky, na kole nebo MHD zastávka Kbely nebo vlak zastávka Praha - Kbely.

V rámci registrace obdržíte obálku, kde bude mapa, popisky kontrol včetně bodů za jednotlivé kontroly, pokyny ke hře (úkoly). Dále budou v obálce předměty, které budete potřebovat při plnění některých úkolů. Hra je intuitivní, mapa a pokyny Vás hrou povedou.

Prosím naplánujte si cestu na registraci mimo časy 11:00 - 12:05, kdy je časové okno pro registraci a start závodu OB a MTBO.

Místo startu/cíle hry: prostor registrace

Start: od 9:00 hod. kdykoliv

V průběhu hry: zákaz pohybu po ulici Mladoboleslavská a Hornopočernická (pouze chodník), kdy lze tyto ulice pouze překonávat nejkratší cestou z jedné strany na druhou. Přísný zákaz jakkoliv vstupovat na ulici Novopackou, Kbelskou!!! Dále na železniční trať v celé délce!!! Neplatí to samozřejmě na nadjezdy, přejezdy, přechody.

Pohybujte se po chodnících, stezkách, pěšinách a loukách. Na západní straně Kbelského letiště lze využít vyšlapanou minipěšinku podél plotu, která je alternativní k tomu jak se dostat na druhou stranu letiště od Kbel.

Důležité je správně naplánovat trasu hry. Využijte přitom i přesuny busem nebo vlakem.

Cíl: do 17:00 hod, kde odevzdáte kartičku kam jste razili kontroly a vyplněné pokyny k vyhodnocení.

Pomůcky (vlastní): fixa, čelovka a mobil povinné, dále možno navigace, dalekohled, internet, jízdenka MHD


Pomůcky (od pořadatele): Mapa 1:15000, průkazka pro ražení kontrol, pokyny ke hře s úkoly, dále materiál k některým úkolům

Úkoly: každá kontrola (zakreslený bod v mapě) bude mít svůj specifický úkol nebo poznání. Úkoly budete zapisovat do pokynů. Za každý nesplněný úkol Vám bude odečten jeden bod. Některé kontroly jsou složeny z jednoho a více úkolů. Úkoly budou jasně popsány v pokynech.

Kontroly: označení výstražnou páskou a kleštičky pro ražení´

Výsledky: budou vyhodnoceny a poté v nejbližších dnech vyvěseny zde na webu, rozhodující kritérium bude počet nasbíraných bodů

Upozornění: NERUŠIT, NEZNEČIŠŤOVAT, NEPOŠKOZOVAT...


ZVÍTĚZÍ KAŽDÝ, KDO SE ZAPOJÍ A NEZŮSTANE DŘEPĚT DOMA U TV NEBO PC

Po absolvování hry můžete ochutnat pivo a pochoutky k němu v nově otevřeném Kbelském pivovaru.